El Resort, Qax


İstitmə, soyutma və havalandırma sisteminin qurulması

qax1

qax2

qax3

qax4